Yeni kraldan iki maaþ ikramiye

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

GEÇEN hafta ölen Abdullah bin Abdülaziz el-Suud’un yerine tahta geçen Kral Selman, tüm devlet memurlarý, emekliler ve askeri personele iki maaþ ikramiye verileceðini açýkladý. Öðrencilere de ayný oranda ikramiye verileceði belirtiliyor. Kral Selman kabinede önemli deðiþiklikler de yaptý. Ýstihbarat servisi ve ulusal güvenlik konseyi baþkanlýklarýna yeni atamalar yapýldý. Savunma, petrol ve dýþiþleri bakanlarý deðiþmedi. Mekke ve Riyad valileri ile üst düzey dini yetkililer deðiþtirildi. Tüm bu deðiþiklikler 30 ayrý emirle duyuruldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.