Bu ‘Taþlar’ adalete

Evrensel Gazetesi - - Kültür -

DÜNYADA 82 farklý ülkede oynanan, 48 farklý dile “Taþlar”, Craft Tiyatro’da. Oyun, 13 ve 15 yaþlarýndaki iki çocuðun oyun oynarken neden olduklarý ciddi olaylarýn sorumluluðunu alýp alamayacaðýný, çocuk haklarýný, adalet sisteminin insanlarýn özellikle de çocuklarýn hayatýndaki hassas duruþunu ve vicdan kavramýný gerçek bir olay üzerinden anlatýyor. (KÜLTÜR SERVÝSÝ)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.