‘Daha seçkinci, daha hiyerarşik bir eğitime doğru gidiliyor’

Evrensel Gazetesi - - Baş Sayfa -

YENİ dönem başlarken eğitimin sorunlarını ve karma eğitimin kaldırılması kararını Prof. Dr. Nejla Kurul ile konuştuk: Q Siyasal iktidarın dindar nesil yetiştirme hedefi var. Dini yorumların büyük bir kısmında eril bir cinsiyet rejimi söz konusu. Bu değerlerin muhafaza edilmesi ve yaygınlaşması için “evcillik ideolojisi” yeniden üretilmek isteniyor, bu tek cinsiyetli eğitimle daha kolay olacaktır. Q Kapitalizmin yarattığı hiyerarşiler, eşitsizlikler, kutuplaştırma ve çitlemeler eğitim sisteminde, okul düzeninde doğrudan karşılık buluyor. Sistem, giderek daha seçkinci, daha dikey ve daha hiyerarşik bir eğitime doğru gidiyor. Q Okullara mal hizmet alımları yoluyla MEB’E ayrılan kaynak doğrudan cemaatlere, yandaş firmalara, belli sermaye gruplarına aktarılıyor. Yüzde 90’ını merkezin kullandığı, yerelin kaynak kullanım oranının yüzde 10 olduğu bir bütçeleme var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.