ÇOCUK YOKSULLUĞU EN TEMEL GÜNDEMİMİZ OLMALI

Evrensel Gazetesi - - Kadın -

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci anlatıyor:

U Türkiye’de uygulanmaya çalışılan destek mekanizmaları var. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı’nın, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin bu alanda çalışmaları oluyor. Ancak bu farklı destekler sosyal hizmetler ayağı ile de mutlaka güçlendirilmeli. Bütüncül bir yaklaşımla kapsamlı mekanizmalar yaratmak lazım, eşgüdüm lazım.

U Çocuk yoksulluğu her gün uğraşmamız, konuşmamız, beraber ortak akıl yürütmemiz gereken, çok boyutlu olduğu için farklı kurumların, farklı disiplinlerin beraber çalışması gereken bir sorun. Bunu en önemli sorunlarımızdan biri olarak görmemiz gerekiyor.

U Tabii ki genel yoksulluk, eşitsizlikler çocuk yoksulluğunun ana sebebi. Hem varolan eşitsizlikle mücadele edilmeli, hem de şu anda o çocukların yaşamını daha iyiye çevirmek için, içinde bulundukları yaşam koşullarını, iyi olma hallerini düzeltmek için politikalar geliştirilmeli.

“Yüksek siyaset” bu kadar hayati bir sorunu göz ardı edebiliyor ya da öncelememeyi tercih ediyor. Tabii ki kamu, devlet, vatandaşlarına sağlaması gereken temel sosyal hakları sağlamakla yükümlü, bizler de vatandaşlar olarak bunu önemseyerek her çocuk için bu hakları talep etmeliyiz.

OKUL: ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN EN ÖNEMLİ MEKANİZMA

U Okullar aracılığıyla en yaygın biçimde çocuklara ulaşabiliyoruz. Okulların özellikle dezavantajlı bölgelerde çocukların, temel ihtiyaçlarını da görüp destek olabilecek bir sosyal politika alanı olarak görülmesi gerekir. Okula erişimin sonrasında tekrar kopmasını engelleyecek bir biçimde okulları çocukları her tür istismara karşı koruyucu bir mekanizma olarak düşünmek, dönüştürmek.

U Dezavantajlı bölgelerdeki okulların koşullarını iyileştirmek için politikalar geliştirilmeli. Bu noktada velilerle de beraber çalışmak önemli...

U Yoksulluk, okullarda çocuğun daha başarısız olma ihtimalini yükseltiyor, okuldan kopmaya doğru giden bir sistem yaratılıyor. Oysa asıl başarı, “başarısız” olan çocuğun eğitime devamını sağlayarak okulda tutmak. Her çocuğun eğitime devamının hak olduğunu görmek lazım. Okuldan kopmaların tespitinin yapılması, bunun önüne geçilmesi lazım. Yasalarda, genelgelerde belirtilen noktaların uygulanmasında yaşanan zorluklar ele alınıp, iyi örneklerle geliştirilmiş çözümler yaygınlaştırılmalı.

U Sadece yardımın yetmeyeceğini anlayarak, sosyal hizmet sisteminin desteğiyle ailenin diğer ihtiyaçlarını da göz önüne alarak desteklemek, soruna bütüncül yaklaşmak gerekiyor.

Rehberlik hocalarına da çok iş düşüyor ama bizim sahada gördüğümüz 2 bin öğrencisi olan rehberlik hocaları var. Hocalar hangi birine yetişebilir? Özellikle dezavantajlı bölgelerde rehber hocalarının sayısının arttırılması ve desteklenmesi gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.