SÖMÜRÜLEN EMEKÇİLER VE HALKLAR BU YILDIZA HEP BAKACAKLAR

Evrensel Gazetesi - - BAŞ SAYFA -

KOMÜNİST PARTİ VE ÖRGÜTLER RAUL MARCO’YU SELAMLADI

ULUSLARARA­SI komünist hareketin kurucu ve örgütleyic­ilerinden İspanya Komünist Partisi (M-L) Lideri Raul Macro’nun yaşamını yitirmesin­in ardından Ekvador’dan Tunus’a, Almanya’dan ABD’YE birçok ülkenin komünist parti ve örgütleri mesaj yayımladı: Raul, kapitalist sömürüye karşı mücadele yürüten işçiler ve halklarca daima izlenecek bir örnektir.

MUAZZAM BİR ENERJİ, BAĞLILIK VE SİYASİ NETLİK

MESAJLARDA Raul Marco’nun özellikle 1960’lı ve 70’li yıllarda İspanya’da ve uluslarara­sı modern revizyoniz­me karşı verdiği ideolojik mücadeleye vurgu yapılırken, sahip olduğu “muazzam enerji, bağlılık ve siyasi netlik”in altı çizildi. “Aramızdan ayrılışıyl­a işçi sınıfının, ezilen halkların eşsiz bir militanını, nadir bir düşünürü kaybettik” denildi. s.11

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.