‘Sağlık piyasaya terk edilemez’

Evrensel Gazetesi - - BAŞ SAYFA -

SES 10. Olağan Genel Kurulunu topladı. Pandemide kamusal sağlık hizmetinin öneminin tekrar görüldüğü hatırlatıl­arak, özelleştir­meci ‘sağlık reformu’ politikala­rından vazgeçilme­si, parasız, nitelikli kamusal sağlık politikala­rına dönülmesi talep edildi. s.5

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.