KAYISI MUCIZESI

KAyısı çEkIrDEğI DAmlAsı,

Formsante - - HABERLER -

potAsyum vE kArotEnCE zEnGIn DoğAl IçErIğI, IDEAl OmEGA yAğ AsItlErI BIlEşImI IlE mEyDAnA GElmIş BIr CIlt BAkım ürünü. ErkEn yAşlAnAn, kırışAn normAl vE kArmA CIltlErIn sorunlArının GIDErIlmEsInDE yArDımCı olABIlIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.