Somon Yakitorki

(4 kişilik/ 1 porsiyon 247 kalori)

Formsante - - FITOL -

MALZEMELER

350 GrAm somon FIlEto 8 ADEt pırAsA 5 tAtlı kAşığı soyA sosu 2 tAtlı kAşığı zEytInyAğı 5 tAtlı kAşığı tAtlı BEyAz şArAp 3 tAtlı kAşığı şErI 1 DIş sArımsAk

HAZIRLANIŞI

Somonun DErIsInI çıkArın vE çöp şIş BoyunDA küplEr şEklInDE kEsIn. PırAsAlArı yıkAyın vE somonlAr BoyunDA uzunlAmAsınA DoğrAyın. 1 BAlık pArçAsı, 1 pırAsA olACAk şEkIlDE 4 EşIt pArçA HAlInDE şIşlErE DIzIn. BuzDolABınA koyun. DErIn BIr tAvAyA DIğEr Bütün mAlzEmElErI EklEyIn, IyICE kArıştırın. AtEştEn AlDıktAn sonrA ılımAyA BırAkın. Sosu, şIşlErIn üzErInE FırçA yArDımı IlE sürün. 10 DAkIkA BoyunCA 1–2 kEz çEvIrErEk ızGArADA pIşIrIn. SıCAk sErvIs yApın.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.