BİRUMUT DERNEĞİ’NİN SOMA’YA DAİR ÖNERİLERİ

Güncel Hukkuk - - SOMA IÇIN ADALET -

- Hayatını kaybedenlerin yakınlarının yasal hakları olan aylık gelir bağlanması ve maddi-manevi tazminat, resmi yetkililerce yardım gibi sunulmamalıdır.

- Hayatını kaybedenlerin yakınlarının yasal haklarını kullanmalarını, adalet isteklerini gözardı eden yaklaşım ve açıklamalardan vazgeçilmeli, “Para mı ceza davası mı” ikilemini aileler dünyasına taşımanın gayrihukuki ve gayriahlaki olduğu kabul edilmelidir. Ceza ve hukuk davaları yönünden, adalet arayan ailelere bütün güvenceler sağlanmalıdır.

- Şirket yetkililerinin ve diğer şüphelilerin, tedbiren hazırlık soruşturması aşamasında tutuklanması yönünde bir tasarrufta bulunulması gerekirken; aksine kamuoyunu ve soruşturmayı yönlendirecek tarzda aktif tutum içinde olmaları, acilen soruşturma makamları tarafından değerlendirilmelidir. Soma Holding’in, ona bağlı şirketlerin, ortaklarının ve yetkililerinin bütün malvarlığına tedbir konulmalıdır.

- Soruşturmayı yürüten savcılık makamınca yapılacak bilirkişi heyeti görevlendirmesi yeterli değildir. TBMM’deki siyasi parti temsilcilerinden, baro ve meslek odası temsilcilerinden, üniversitelerden, sendikalardan oluşan “Araştırma Yetkili Bağımsız Komisyon” oluşturulmalıdır. Bilirkişi Heyeti ve Soruşturma Makamı, bu Komisyonla işbirliği içinde çalışmalıdır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.