SOMA ADIYLA ANILACAK BİR YASA GEREKLİ

Güncel Hukkuk - - SOMA IÇIN ADALET -

Türkiye’de madenlere yönelik iş güvenliği mevzuatının yeterli olduğu iddia edilse de, yaşananlar ve Soma sonrası ortaya çıkanlar hem bunların yetersizliğine hem de genel anlamda bir vurdumduymazlığa işaret ediyor. Benim önerim, adına Soma Kanunu diyeceğimiz bütün paydaşların katkısıyla ortaya çıkacak yeni yasal düzenleme için hızla harekete geçilmeli ve facianın unutturulmasına, üzerinin örtülmesine engel olunmalı. Burada mesele sadece ne kadar ileri ya da kapsayıcı yasal mevzuata sahip olduğunuz değil, bunların ne kadarını kararlı ve titiz şekilde uyguladığınız da en az sahip olduğunuz mevzuat manzumesi kadar önemli. AKP’nin çevre, sendika, emek alanlarını nasıl vesayeti altına almaya çalıştığına; nasıl koruma, denetleme başlıkları altında insan hayatına kasteden, çevreyi katleden yönetmelikleri torba yasalara sokuşturduğuna şahidiz. Soma faciasıyla gündeme gelen, 19 yıldır imzalanmayan ILO 176 Sözleşmesi etrafında yapılan tartışma bunun en çarpıcı örneği. Faciaya sebep olanların hızla tespit edilmesi, ihmaller zincirinin ortaya konması, delillerin karartılmaması öncelikli. Prensipte kömür madenlerinin kapatılması gerektiğini savunan biriyim. Tamamen kapatılana kadar ve madenleri güvenli hâle getirecek yasal düzenlemeler hayata geçirilip uygulanana kadar madenlerin çalıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.