Nereye gittin?

Hey Girl - - EDITO -

GEçEn BAyrAm tAtIlInI FırsAt BIlDIm vE En sEvDIğIm ülkElErDEn BIrI olAn İtAlyA’nın BAşkEntI RomA’yA Doğru yolA çıktım... Dört Gün BoyunCA RomA’nın nErEDEysE tüm sokAklArını GEzDIm

DIyEBIlIrIm. İştE GIttIğIm yErlErDEn BAzılArı:

Roma’ya gidip İspanyol Merdivenleri’nde oturmadan dönmek olur mu dedim. Ama o kadar kalabalıktı ki oturacak

yeri inanın çok zor buldum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.