Ne izledim?

Hey Girl - - EDITO -

KızlAr müJDE! SonunDA BEAuty AnD THE BEAst müzIkAlI TürkIyE’yE GElDI

vE GElmEsIylE GItmEm BIr olDu. BEnCE çok GüzEl BIr pErFormAns vE GörsEl BIr şölEn. BEnCE IzlEmEktE

GEç kAlmAmAlısın!

Roma’nın

en kutsal biri sayılan yerlerinden

Vatikan da açısından kalabalık fena sayılmazd

ı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.