. . AYIN SECIMI .

Hey Girl - - EDITO -

Bu ay Vepa 62’nin mAğAzAlArınDA HArIkA BIr sEçEnEk BulDum. KEnDI Botunu kEnDIn tAsArlAyABIlIyorsun. PromIss mArkA Bu BotlArı kEnDI sEçECEğIn

AksEsuArlArlA süslüyor vE BIrBIrInDEn

FArklı moDEllEr yArAtABIlIyorsun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.