Ne dinliyorum?

Hey Girl - - EDITO -

Şu ArAlAr ArIAnA GrAnDE’yE BAyılıyorum. DInlEmEktEn sıkılmAyACAğım GAlIBA:) TAylor vE OnE DIrECtIon’ın yEnI pArçAlArı DA plAylIst’ImDE Ilk sırADA yEr Alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.