Yemek MOLASI:)

Hey Girl - - ERKEKLER -

Okulda kendini enerjik hissetmen, derslere konsantre oLMAn yEDIğIn vE IçtIğIn şEyLErLE Doğru orAntıLı! SEnIn IçIn DIyEtIsyEn DILArA KoçAK’ın KApısını çALDıK, oKuLDA BAşArıyı ArttırMAK IçIn HArIKA tAvsIyELEr ALDıK!

Yazı Fatma Karaca

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.