UndA konus Albüm ıydım… “” kAygıl

Hey Girl - - BLOG DÜNYASı -

aslında ı aşamas hazırlık nün sonsuza albümü bunu Mine” ancakZayn, sı“Mindof almadı anlatma

i birsüreç kendisin

n çokuzun Albümü

. i.Özelhissetti ilgilend gibi olarak ı sürmüş bireysel şarkısın dek şeyle Talk”

içinçoğu istediği olan“Pillow

iseşöyle nı parçası

nçıkış Ozorsüreci albümü dinledi. likle kez şarkıyıdinle

yüzlerce hatta rındabu

eyebaşonlarca insanla

başka düşünm Benden tiften r:“anlatıyo perspek vebu nelerola

dımçünkü ifarkettim kaygılıy ıboyeceğin nda kaygılar konusu tümbu

Zayn’ın aldı,müladım.Albüm Tabii

rdum.” tepkiler bilmiyo olumlu cağını ençok i.Yinede herkest yükseld

üyor. çünkü kadar düşünm şunaydı sıraya

ndebirinci attığını listeleri imza zik albüme rimeuygun

melbir karakte mükem nyaptıZayn bubenim

emçünkü herkesi düşünm zaman

birnok“Böyle amahiçbir nimvar Herkes

. Özgüve olamam hazırdeğil. indenemin bunlara

seveceğ Kendini ğımişleri şeylersöyler. negatif gerekir.

” tadasana laman

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.