Twitter

Hey Girl - - ICINDEKILER -

Bu kız Büyümüş mü nE? BuGün Bu mElEklE sEttEyIm @tHElumAGrotHE Bugün muHtEşEm BIr şArkı yAzDım. BAzı HAyrAn mEktuplArını okuDum. BEnI nE kADAr sEvIp DEstEklEDIğInIzI GörmEk BEnI HEr zAmAn şAşırtır vE HArIkA BIr moDA sokAr. BIrIsI BAnA “HAIslEy” DIyE sEslEnDIğInDE çok şAşırıyorum. Çünkü Bu IsmImE çok yAkın AmA BEnIm IsmImDE S HArFI yok.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.