Chelsea Kane

Hey Girl - - HEY CANLE -

Hamİlelİk yakIştI

Yeni sezon çekimleri başlayan “Baby Daddy” di zi s i nde, Ri l ey karakteri ni canlandıran Chelsea, ekranlara hamile olara k dönüyor. Tabii ki hamilel iği gerçek değil sadece rol i cabı! 1 3 Mar t ’ ta yeni bölümüyle dönecek dizi için Chelsea şimdiden çok heyecanlı ve sahte göbeği yl e çekil diğ i fotoğraf l ar ı I nstagram’a yüklemeye devam ediyor. Güzel yıldızın komik hamilel i k hal l eri ni kaçı r ma!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.