Margot Robbie

Hey Girl - - HEY CANLE -

Evlendİ

“İ nt i har Ti mi” fi l minde canl andırdığ ı Harley Quinn rolüyle büyük beğeni toplayan Margot’tan güzel haber geldi. Bi r s üredir Tom Ackerley il e sevgil i ol an güzel yı l dı z, hakl ar ı nda çı kan evl il i k dedikodularına son noktayı koydu. I nstagram’dan payl aşt ığı fotoğrafta sol el i ndeki yüzüğü gösterdi, evl il i kl eri ni cümle aleme duyurdu. Düğünleriyle ilgili hi çbi r detay i se bi l i nmiyor çünkü çi f t bunu gi zl i t ut mayı terci h ediyor. Mutluluklar Margot!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.