DEDİKODU KRALİÇESİ

Hey Girl - - MODA -

KABul Et! Sır tutmAktA pEk DE IyI DEğIlsIn öylE DEğIl mI? BIrIsI BIrInE BIr özElInI söylEyECEksE muHtEmElEn Bu kIşI sEn DEğIlsIn:) DEDIkoDuyu sEvIyorsun vE nE zAmAn BIr şEy DuysAn ArkADAşlArınA söylEmEk IçIn sABırsızlAnıyorsun. DIkkAtlI ol, BIrInIn sırlArını konuşurkEn o kIşInIn DuyGulArını InCItEBIlIrsIn.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.