MÜHÜRLENDİ

Hey Girl - - MODA -

SırlArın GIzlI şEylEr olDuğunu BIlDIğInDEn kImsEyE söylEmEzsIn. Bu HArIkA BIr kIşIsEl özEllIk. DışArıDAn DuyDuğun söylEntIlErE AslA InAnmAyAn BIr yApın vAr vE ArkADAşlArın sAnA çok GüvEnIr. Sır tutmAyı çok IyI BAşArıyorsun Bu yüzDEn InsAnlAr sAnA çok şEyInI GüvEnIp AnlAtABIlIyor vE BIrçok IlGInç BIlGIyE sAHIpsIn.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.