GEVŞEK DUDAKLAR

Hey Girl - - MODA -

GEvEzElIğI ABArtmAzsın AmA tAtlı tAtlı konuşmAktAn DA GErI kAlmAzsın:) EğlEnCElI DEDIkoDulArı kAçırmAzsın AmA EğEr BIr ArkADAşın sAnA GüvEnIp BIr sırrını söylErsE Ağzını nAsıl kApAlı tutACAğını BIlmElIsIn. EğEr En yAkın ArkADAşınA GüvEnIrsEn onA BIrtAkım sırlAr vErEBIlIrsIn. YAnI tAmAmEn ruH HAlInE BAğlı:)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.