David Henrie

NİŞANLANDI

Hey Girl - - HEY CANLE -

İliş kileri ni gi zl i yaşamayı terci h eden ve fotoğraf paylaşmaktan hoşlanmayan David Henrie, bu tutumunu çok özel bir kı z i çi n değişti rdi . Maria Cahill ile ni şanl anan yı l dı z, payl aşt ığı fotoğrafı n al t ı na “En i yi ar kadaşımla ni şanl andım. Evlilik çok güzel ve bunun için bekleyemiyor um” yazdı. Evlilik teklifi ni i se bi r hel i kopter yolculuğunda yapmış. Sence de çok romantik değil mi?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.