Dove Cameron

YENİ AŞK

Hey Girl - - HEY CANLE -

Disney Channel’ın yıldızlarından Ryan McCar tan ile nişanını bozan Dove, yepyeni bir aşka yelken açtı. “Descentans 2” filminin çekimlerinde Thomas Doher ty ile tanı şan güzel yı l dı z, sevgil i ol dukları nı açı kl adı . Bunun ilk görüşte aşk olmadığını, her şeyin zamanla gelişt iği ni söyl edi. İ ki l i aşkl ar ı nı n fotoğraf l ar ı nı Instagram’dan paylaşmaya başladı bile!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.