Kendall Jenner

Hey Girl - - MODA -

HanIm hanImcIk Kendall, kı r mızı desenli kı sa bir ceket elbise giymeyi tercih etmiş. Üzerine ise beyaz yapay bi r kürk al mış. Si yah saçl ı modele kı r mızı el bi sesi ve beyaz kürkü çok yakışmış. Ayakkabı olaraksa kırmızı çi zgi l i beyaz s neakers gi ymiş. Biz çok beğendik!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.