Oğlak

22 AralIk - 20 Ocak

Hey Girl - - ELLE EDIT | ART OF SHOPPING -

Şu s ı ra l ar sevgil in i l gi si z ol mandan ş i - kayetçi… Kafanda başka şeyl er ol abi li r , ama onu da bu kadar boşlaman doğru değil . Ufacık bi r s ürpri z yap mesela. . Ya da belki sevgi söz- zcüklcü eri ni hayata geçi- irebire l i rs i n. Tek i s tediğiği senden bi r i şaret!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.