Başak

24 Ağustos - 23 Eylül

Hey Girl - - ELLE EDIT | ART OF SHOPPING -

Üst üste yaşadığın sağlık probleml eri canı nı ns ı kı l masına neden ol du. Beli rt i l eri hi ç ci ddi ye almadın ve hep ihmalci davrandın… Neyse ar tık, bundan böyle daha dikkatli olmak seni n el i nde. Bu bı kkı n r uh hal i n, dersl erdeki enerji ne de yansı yor: ( Si l kel en bi ra z!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.