Koç

21 Mart - 20 Nİsan

Hey Girl - - ELLE EDIT | ART OF SHOPPING -

Arkadaşlarınla takılmak sana çok daha eğlenceli geliyor, ama okuldaki eksi kl eri n bi r i ki p dağ gi bi ol ursa hem stres olacaksın hem de ailenle aran açı l acak. İ hmalkarlı k yapmamalısın. Yoksa yaklaşan s ı navl arda i yi notlar alamayabi l i rs i n.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.