Kylie Jenner & Tyga

Hey Girl - - HEY CANLI - BARIŞMA YAKIN

Sürekli bi r ayrı lıp bi r barı şan Kylie – Tyga i kilisi , bugünlerde ilişki leri ne verdikleri arayla magazini meşgul ediyorl ar. Çünkü ayrı lık haberi gel se de Kylie, Tyga’dan kopamıyor. Son olarak Snapchat’te eski sevgilisi ni n şar kı l ar ı nı dinlerken video çeken yıldız, adeta barı ş ma s i nyal l eri verdi .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.