ANDRO ALESS SIO AMBRO

Hey Girl - - HEY CANLI -

Geçtiğimiz ay Coachella Festi val i ’ ne katı l an Alessandro, fe st i val deki çoğu ki ş i gi bi J ean kombinleri tercih etti. Sen de yaz gelmeden Levi’ s’ a uğrayıp kendine şi r i n bi r şor t al abi l i rs i n. Ceketsiz olmaz! Lee’ni n ra f l ar ı nda tar zı na uygun bir model mutlaka bulacaks ı n. Omzu açı k bl uzl ar , bu yı l da fa vori . Bunun i çi n de G Gap mağazal ar ı seni bekli yor ol acak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.