Astra

Bu ay seni neler bekliyor öğrenmeye hazır mısın?

Hey Girl - - MODA -

GÜVEN DEPOSU

Bu kadar kararlı olan bi r i nden i natçı ol ması da beklenirdi zaten:) Ancak bu huyun, yenil i kl ere karşı da di reni ş göstermene sebep oluyor. Örneğin arkadaşın çağırdığında bir şey yapmamak için direniyorsun ama kendini ona teslim edersen sonra “i yi ki yapmışız” diyorsun. Bu tembelliği bi r kenara bı ra kmalısı n.

İNADIN İNAT

Bu kadar kararlı olan bi r i nden i natçı ol ması da beklenirdi zaten:) Ancak bu huyun, yenil i kl ere karşı da di reni ş göstermene sebep oluyor. Örneğin arkadaş ı n çağı rdığ ı nda bi r şey yapmamak için direniyorsun ama kendini ona teslim edersen sonra “i yi ki yapmışız” di yors un. Bu tembelliği bi r kenara bı ra kmalısı n.

OLDUĞUN GİBİ

Aslında sen rol becerisi gel i ş miş, i nsanl ar ı çabucak ikna edebilecek bi ris in ama diğer yandan da ol duğun gi bi s i n. Ne hissediyorsan onu yaşı yorsun. Fel sefeci - lik oynamak tam sana göre:) Sevdikleri nl e çok i yi anl aşı yor, sevmediklerine buzdolabı oluyorsun. Dostlarından tek istediğin şey dürüst ol maları .

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.