YAŞASIN TATİL!

Hey Girl - - EDITO -

“Sonunda okull a r kapanacak, yazgelecek, tatilcoş kuyla geçecek. . .” Sendeiçindens ürekl i bunları geçiriyorsan, “Evet, Heygirl Kızı ” yazahazırsın demektir. Buyazda birazgezecek, bi r a zeğlenecek veeminim çok çok da okuyacaksın. Dergini elinden bırakmadan önce t üm yılbaşından geçenleri düşünecek, buyılg e çenyılaora nlane kadar büyüdüğünün farkına varacaksın.

Sayfalarıçevirir ken karşınaKaty ç ıktığı nda bel ki de g üzel bi r yemeğin arkasından “Bon Appetit” şarkını mırıldanacaksın. Selena’n ınye niklibini izler ken, eskiaşkını hatırlayacak bel ki de g özyaşlarını n a kmasına engel ol makiçin“Bad Liar ” ıyani “Kötü Yalancı”y ıhatırlayacaksın. Ama üzülmeyeceksin ç ünkütekaşkın babanın y a nı ndaolacağı nı bilecek, say falarıçevirip onaeng üzel hediyeyi se çmekisteyeceksin. Tatilinenbüyük keyiflerinden biri olan sinemaya gitmeyi ihmal etmeyecek, yeni filmlere g öz atarken 4N1K hakkında tüm merak ettiklerini öğreneceksin.

Kısacası dünyanı odanataşıyan hattayerige l di ğindeçantandasenit akipeden Heygirl’ü nleyapmakist e di ğin herşeyiyapacak, üst üne hediye defterlerden birini kapıp belkidebirg ünlük tutacaksın. Hem belkiileri deilkr omanın adımlarını a tacak, di linde Lorde’ni n şarkılarıyla , sokaklarda ellerinceplerinde dol a şacaksın. Eve döndüğünde i seensevdiğindi zileriaçacaksın. Neyse ki şa nsl ı olacaksın çünkü yanında her zaman en yakın arkadaşın Heygirl’ün ol duğunubileceksin.

Bu yazda Heygirl Kızı , her y azol duğu gibidoya doya y a şa y acaksın. Mutlu olmanın bilincinde olup, büyümenin tadını çıkarırken se ninlebirlikte ol mayı ne kadar ç ok s evdiğimizibi leceksin. . .

Nilgün Yıldız Konakcı nyildiz@doganburda.c om

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.