shay Mitchell

EVLAT EDİNDİ!

Hey Girl - - HEY CANLI -

“Pretty Li tt l e Li ars ” di zi s i ni n güzel yı l - dı zı Shay, ar tı k sevi mli bi r köpeğe annel i k yapı yor! “Angel” i s mini verdiği köpeği barınaktan almadan önce neredeyse 4 bin köpek gördüğünü söyleyen Shay, ona baktığı anda yanına alıp eve götürmek istemiş. Angel’ın en sevdiği oyuncak ise ünlü oyuncunun ayakkabıları! Shay’in başı der t te di yebil i r miyi z? : )

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.