Bella Hadid

Hey Girl - - MODA -

Göz alIcI şIklIk

Bu sezonun en büyük trendlerinden biri de gömlek ve korse i ki li s i . Bell a da, boyfriend kesim bol gömleği ve tüm gövdesini saran korses i yl e bu t rendin başarı l ı bi r örneği. Alt ı na gi ydiğ i uçuşan tül pantolonu, yüksek platformlu bootie’leri ve göğüs dekoltesini dolduran al tı n kol yel eri yl e göz al ı cı görünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.