Rihanna

Hey Girl - - MODA -

Her zaman farklI

Önleri cepli gömlek-elbisesinin üst kısımdaki düğmel eri ni açı k bı ra kı p, yakası nı geriye doğru yatırarak derin bir göğüs dekoltesi elde eden Rihanna, her zamanki gi bi fa r kı nı or ta koyuyor. Zinci r kol yesi ş ı kl ığı nı tamamlarken, şeffaf renkli kal ı n kemer bel i ni or taya çı karı yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.