lucy Hale

AyrIldIlar

Hey Girl - - HEY CANLI -

“Pretty Little Liars ” di zisini n yı l dı zı Lucy Hale, uzun zamandır çıktığı sevgil i si Anthony Kal abrettaile ayrı l dı . 2015 yı l ı ndailk kez bi r beyzbol maçını i zl erken görüntülenmişler ve ardından sevgili ol muşlardı. Arada ayrılık haberleri gel se de i kiliiliş ki l eri ni s ürdürmüştü. Ancak bu seferki haberler dedikoduların da ötesinde… Umarız bir an önce barışırlar!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.