Madison Beer

Justin SORULUNCA...

Hey Girl - - HEY CANLI -

Justin Bieber, Madison’un bu kadar ünl ü ol masının ar kası ndaki is i mlerden bi r i . Güzel yı l dı zı n katı l dığ ı bi r programda i se ona J usti ni l e daha önce çı kı p çı kmadı kl ar ı ve i l eri de çı kma i ht i mall eri ni n ol up olmadığı soruldu. Madison ise bu durumu birçok kez “Hayır” diyerek reddetti. Anlaş ı l an onl ar ar kadaş kal maya ant i çmiş : )

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.