TATLILIK ABİDESİ

Hey Girl - - ASTRO -

Sıcakkanlı, samimi ve güvenil i rs i n. Bu yüzden de herkes tarafından seviliyorsun. Aynı zamanda maceracı ve eğlencelisin. Böylece her or tama ayak uydurabil i yorsun. Etrafında çok insan var ve sen de insanlar hakkında konuşmayı çok seviyorsun. EVCİMEN KIZ Yengeç denince herkesi n akl ı na il k ol arak “evcimen” kelimesi gel i r. Aslı nda bu seni n en çok evde vakit geçirmeyi seven bir kız olduğun anlamına gel miyor, ası l derdin kendini rahat hissedeceğin, tanı dı k ve güvenli bir or tamda olmak. Seni sen yapan şey aidiyet hi ss i di yebil ir i z. Bu yüzden sevdiğin insanl ar l a ol an il i ş ki l eri n seni n için çok önemli. Onlara bu kadar düşkün olman elbette çok güzel ancak kendi başına da güçlü ve özgür olabilmeyi öğrenmelisi n. HİSLERİN Gördüğün çoğu rüya doğru çı kı yor ve i çgüdülerin seni hi ç yanı l t mıyor değil mi? Sezgil eri ni n ol dukça gelişmiş olduğu doğru. Ancak bu özelliğin kimi zaman i ç dünyanın fa zl aca karı şı k bi r hal al mas ı na neden ol abi l i yor. Sezgil eri nl e kuruntuları n arası ndaki fa r kı anl amalısı n yoksa gi t gi de daha kaygı l ı ve kı rı l gan bi r kı z hal i ne gel eceksin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.