Ağustos böceğİ gİbİ

Hey Girl - - EDITO - Nilgün Yıldız Konakcı n y i l d i z @ d oga n b u rd a . c o m

Seni bilmem ama ben bu aralar ne dinleyeceğimi şaşırdım. Bir y a nda Sel e na’n ın y e ni şa r kı s ı Feti s h, di ğe r y a ndan Just in i l e di ll e r den düşmeyen Despacito. Sürekli bu şa r kı la r ı di nl i y or, a ğ ust os ay ı nı nt a dı nı bi ra ğ ust os böceği t e mbelliği nde çıkarırken değmeyin keyfime diyorum. Biliyorum sen de benimle aynı durumdasın. Sonuçta bu ay, yazın yavaş yavaş el sallamaya başladığı, “haydi ben bir ay daha durup kaçayım” dediği bi r a y. Ağustosun t a dı nı ç ı karamazsan ne okula i st e di ği n modda başl a r, ne de dersl er e i st e di ği n g i bi konsantre ol urs un. Madem aynı fikirdeyiz o zaman tatilin keyfini çıkarmaya devam edelim. Mesela olduğun yerden kalkıp şöyle bir Bell a’y a uzanalı m, bakalı me s ki le r i n masum, y e ni le r i n ç ı l g ı n kı zı y i ne nel er y a pmış. Bell ai l e bi ra z i l g i l e ndikt en s onra ç ok özl e di ğ i miz Robert il e bi r kucaklaşal ı m, Twili g ht ’ta n beri onu ç ok g ör e memiştik. Yeni fi l mine bi r bakı p, Kore’ye doğru ta t i l e çıkmaya ne dersin. Önce Girls’ Generation’a uğrayalım, Red Vel v et il e bi r kahve iç i p, Exo il e bi rl i kt e şa r kı la r s öyl ey e l i m. Sonuçta ta t i l deyi zc a nı mız ne i st er s e onu y a parı z öyl e deği l mi? Orada işimiz bitince yavaştan ülkemize dönüp, ekranın yeni yakışıklılarıyla tanışalım. İlk buluşma hayallerinden başlayıp, senin yakışıklı ile neler yapman gerektiğine karar verdikten sonra plajın en havalı kızı olman için moda sayfalarına göz atalım. Bu ay da her sayfada biraz eğlenip, biraz gülüp, biraz düşündükten sonra Heygirl Kızı olmanın haklı gururunu yaşayalım. Ne de olsa hep birlikteyiz ve hiçbir zaman yalnız değiliz!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.