Kylie Jenner & Travis Scott

Hey Girl - - HEY CANLI -

Dövme yaptIrdIlar

Kyl i e ve Travi s’ i n i l i ş ki l eri o kadar i yi gi di yor ki , çi f t ayak bi l ekl eri ni n ar kası - na aynı dövmeyi yaptırdı. Bu kelebek dövmesinin i se Travi s’ i n şar kı s ı yl ai l gi l i olduğunu düşünülüyor çünkü şarkının i s mi “Kelebek etki s i ” . Kyl i e, Tyga il e çı kt ığı dönemlerde i se küçük bi r t harf i dövmesi yaptırmıştı. Yıldızın bu dövmeyi si l i p s i l di r mediği i se hal a bi l i nmiyor!

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.