BEN‹MLE DANS EDER M‹S‹N’‹N F‹NAL‹STLER‹ HAYATLARINI ANLATTI

Kanal D’nin yeni yar›flma program› “Benimle Dans Eder misin”in eleme heyecan› cumartesi akflam› bafllad›. Huysuz Virjin’in sundu¤u yar›flmada finalistlerden Merve Atalar, iki y› ld› r birlikte oldu¤u sevgilisi taraf›ndan dövüldü¤ünü söylemesiyle gözyafll

Hurriyet Print Edition - - GÜncel -

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.