YAZLIK SARAYLAR.I

Istanbul Life - - Tarİh -

325 yılında İmparator Constantin tarafından inşasına başlanan ve 330 yılında tamamlanarak Roma İmparatorluğu’nun başkenti haline gelen İstanbul, asırlar boyunca Bizans imparatorlarına, Latin krallarına ve Osmanlı sultanlarına başkentlik etti. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca onlarca hükümdar bu şehirde onlarca saray inşa ettirdi.

Bu sarayların bir kısmı devletin idare edildiği merkezler olmasının yanı sıra, bir kısmı da hükümdarların aile hayatları ve eğlenceleri için ayrılmış

yerlerdi. İşte dünden bugüne İstanbul’u süsleyen saraylar…

İstanbul’da Bizans’tan beri süregelen bir sayfiye sarayı geleneği vardı. İmparator Konstantin’in inşa ettirdiği bugünkü Sultanahmet Meydanı’ndan başlayıp deniz kıyısına kadar setler halinde uzanan saray, imparatorluğun idari merkezi olan Büyük Saray’dı. Bunun dışında imparatorların yaz günlerini geçirdikleri Bakırköy’deki Magnaura ve Secundianae sarayları, Küçükçekmece’deki Rhegian Sarayı, Küçükyalı - Dragos taraflarında olduğu tahmin edilen Bryas Sarayı ve Yakacık’taki Damatrys Sarayı imparatorların yaz mevsimini geçirdikleri sayfiye saraylarıydı. Osmanlı sultanları da idare merkezi olan ana sarayların yanı sıra, yaz aylarını geçirmek, dinlenmek ve eğlenmek için şehrin birçok noktasında saraylar ve kasırlar inşa ettirdiler. Fakat Bizans İmparatorlarının aksine Osmanlı sultanları, şehirden çok uzaklaşmayı doğru bulmayıp Marmara kıyılarını değil, Boğaziçi köylerini kendilerine mesken tuttular. Tarih boyunca Osmanlı sultanlarının yaz aylarını geçirdikleri saraylar arasında en çok tercih edilen üç sahil sarayının hikayesi bu eski geleneğe ayna tutuyor.

Beylerbeyİ SarayI

Osmanlı padişahlarının sayfiye sarayı olarak kullandıkları en eski mahallerden bir tanesi Beylerbeyi’dir. Osmanlı kaynaklarında bu bölge daha çok Istavroz Bahçesi yahut Istavroz Sarayı olarak geçmektedir. Rivayet edildiğine göre daha önce semtin tepesinde bir haçın bulunmasından dolayı bölge ve saray bu isimle anılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed, sarayın bulunduğu bugünkü araziyi mirialemliğinde yani sancaktarlığında bulunmuş bir kimseye bağışladı. Kısa süre sonra ise bu yer padişah hazinesine geçti ve arazi üzerine ‘Şevketaabad’ adı verilen bir kasır inşa edilerek burası

31

Bir Avrupa çiziminde İstanbul’un ve Boğaziçi’nin görünümü.

Eski Beylerbeyi Sarayı’nın ve semtin görünüşü.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.