Eylülde ayrı güzel KINALIADA & BURGAZADA

Istanbul Life - - Ozge Gurel -

PrEns ADAlArı’nın az bilinen iki üyesini KınAlıADA ve Burgazada’yı adımlayacağız birlikte. Şehrin sakladığı kozmopolit dokunun en güzel örneklerini göreceksiniz. ADA vArsA EDEBIyAt vArDır, birbirinden

güzel sokaklar vardır ve elbette tarihten öyküler vardır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.