İSTANBUL´UN DEMIRYOLU MACERASI

Istanbul Life - - Tarİh - ✎SARO DADYAN

Bugünlerde hemen herkesin yer bulabilmek için mücadele ettiği, deneyimlerini ve gözlemlerini sosyal medyadan sıklıkla paylaştığı Ankara-Kars arasında çalışan Doğu Ekspresi ile trenle seyahatin keyfi bir kere daha keşfedildi. Her ne kadar bugüne kadar trenle seyahati ikinci hatta üçüncü plana atmış olsak da trenle ulaşım, demiryolu inşaatları ve yeni hatların açılışı Osmanlı’nın da cumhuriyetin de başlıca meselelerinden bir tanesi olmuştu.

Iİstanbul ve Sirkeci Garı, Avrupalılar tarafından ‘Doğunun Kapısı’ olarak anılırken şehrin yerli ahalisi tarafından da ‘Batı’nın kapısı’ olarak isimlendiriliyordu. 1800’lerin sonundan itibaren tren ulaşılmaz diyarları, merak edilen ve hayallerde büyütülen yaşamları ulaşılabilir kılmış iki taraftan binlerce insan farklı diyarlara, farklı hayatlara doğru yol almıştı. Demiryolları gerek Osmanlı’nın son zamanlarında gerekse de cumhuriyetin ilk yıllarında devletin başlıca meselesi oldu. Sultan Abdülaziz devrinde Rumeli vilayetleriyle ve Avrupa şehirleriyle bağlantıların kurulma çabası, İkinci Abdülhamid devrinde demiryolunun Hicaz’a kadar uzatılma çabaları, cumhuriyet devrinde de tüm yurdun Onuncu Yıl Marşı’nda dikkat çekildiği gibi demir ağlarla örülme gayreti demiryolu meselesini daima gündemde tuttu.

Türkiye’nin demiryolu serüveni ilk olarak 1869 yılında, Sultan Abdülaziz devrinde başladı. Rumeli vilayetleri ile başkentin iletişiminin sağlanması ve İstanbul’un diğer Avrupa şehirleri ile bağlantısının tesisi için ilk demiryolunun inşa imtiyazı 7 Ekim 1869’da 99 yıllığına Baron Hirch’e verildi. Osmanlı’nın ilk demiryolu İstanbul’dan başlayarak Edirne-Sofya-Belgrat güzergahını takip ederek Avrupa hatları ile birleşecekti. İlk hattın Rumeli’de inşa edilmesinde burada baş gösteren isyanlar ve ayrılıkçı hareketler önemli rol oynamıştı. Bu konuda devrin Sadrazamı Ali Paşa şöyle diyordu:

“Rumeli’deki gelişmeler ve hadiseler dikkatimizi oraya çevirmeye bizi mecbur etti. Bu vilayetlerdeki sanayi ve ticaretin gelişmesine yardım etmeliydik ve Avrupa devletlerinin isteklerine de cevap vermeliydik çünkü biz de Avrupa Konseyi’ne dahildik. Mevcut maniaları nazar-ı dikkate almayarak demiryollarının inşasını düşündük… Anlaşmaya göre Rumeli’de inşa edilecek olan Demiryollarının getireceği faydalar bu inşaatın hazinemize yükleyeceği masraflarla mukayese edildiğinde faydaların masraflardan çok üstün olacağı barizdi.”

İmtiyazı almasının ardından Baron Hirch, Rumeli Demir- yolları isimli bir şirket kurdu ve şirket ilk olarak, İstanbul-Edirne, Edirne-Dedeağaç ve Selanik-Üsküp demiryollarının inşasına başladı. Bu hatların inşasında tamamlanan ilk güzergah YedikuleKüçükçekmece hattı oldu ve 4 Ocak 1871’de bu hattın resmi açılışı yapıldı. İstanbullular bu ilk tren hattına büyük ilgi gösterdi ve akın akın Küçükçekmece’ye gezintiler düzenlenmeye başladı. Fakat kısa süre sonra Yenikapı’nın şehre uzaklığından halkın yakınmasıyla hattın başlangıç noktası Sirkeci’ye çekildi. Hattın Sirkeci’ye çekilmesi için Topkapı Sarayı’nın bahçesinin bir kısmının da istimlak edilmesi gerekiyordu. Devrin padişahı Sultan Abdülaziz, “Memleket imar olsun da tren yolu isterse sırtımın üzerinden geçsin razıyım” diyerek demiryoluna verdiği önemi gösteriyordu. Demiryolunun Sirkeci’ye uzatılmasıyla beraber buraya geçici olarak kagir bir istasyon ile bekleme salonu olarak iki ahşap baraka inşa edildi. O tarihte tren medeniyetin ve teknolojinin ulaştığı son noktaydı ve tüm Avrupa’yı sarıp sarmalayan bu yeni icada İstanbullular da kayıtsız kalmayıp günübirlik gezintilerle, gidebilecekleri ilk ve tek mahal olan Küçükçekmece’ye akın etmeye başladılar. Ünlü edebiyatçı Refik Halid Karay, Üç Nesil Üç Hayat isimli eserinde İstanbul’daki ilk tren seferini ve İstanbulluların bu yeni icatla tanışmalarını şu satırlarla hicveder:

“Türkiye’de ilk defa olarak demiryolu-tren seferleri başlamıştır. Bu yeni icadı görmek için maruf bir aile Küçükçekmece’ye bir yolculuk ve kır gezintisi tasarlıyorlar. O devirde Sirkeci, henüz Hocapaşa yangınıyla genişlemediğinden ahşap evler ve eğri büğrü sokaklar arasındadır… Lokomotif ‘Pierrot’ tesmiye edilen Fransız malı, koca bacalı cılız bedenli, küçücük komik bir makinedir. Bütün aletleri meydandadır, her taraftan sular, yağlar, dumanlar fışkırmaktadır. Memurlar Rum. Yüzlerinde bu medeniyet icadının yerli Müslüman halka yakışmadığını belli eden bir mana var, şaşkın şaşkın öteye beriye başvuran yolculara biteviye haykırıyorlar: ‘Bresi nerede gidersin?

Yoktur sende göz? Na bre, kapı orada!’

Büyük Hanım: (vagonda, ellerini dizlerine vurarak) ‘Ah, başıma

gelenler! Kaderimde gavur icatlarına binmek de varmış! Geçen gün Tikveşli Hoca Mustafa Efendi, Taştekneler Camii’nde vaaz ederken tevekkeli ‘Kıyamet günü yaklaştı, yecüc mecüc çıkmasına bir şey kalmadı, gökten bela yağacak’ demiyordu.

Büyük efendi: (Erkekler vagonunda gözleri kapalı bir şeyler okumaktadır, bitince iki tarafına üfler, dışarıda koşuşmalar, telaşlı konuşmalar) ‘Ateşçi bari fazla koşturmasa!’

Damat: (Bilgiç tavırla) ‘Onun usulü, hesabı vardır, saatine göre

islim verilir…’ Büyük efendi: ‘Olur a, insandır yanılır. (Bu sırada bir memur el kampanasını çalar) ‘Bu ne? Ne oluyoruz?’ Damat: ‘Hareket zamanı geldi de onu bildiriyor. Sakın boş bulunmayınız, şimdi de makine düdük çalacak.’

Hep birden: ‘Baksanıza ayol, adeta uçuyoruz, gözlerimiz karardı, içimiz bir şeyler oldu.’

Dönüşte Büyük hanım: ‘Aman kızlar, gözümüzü kapadık, açtık bir de baktık ki, bir günlük yere gidip gelmişiz… İnsan kuş misali derler, doğruymuş!”

Küçükçekmece gezintileri İstanbulluların hayatına yeni bir renk ve zevk getirdi şüphesiz ama bu kısa hat devletin demiryolu projelerinin sadece bir adımıydı. Sirkeci’de geçici olarak inşa edilen yapı uzun zaman hem devlet ricalinin hem de kamuoyunun başlıca tartışmalarından biri oldu. Başkente yakıştırılamayan ve ileride Avrupa’dan gelen yolcuların şehirde görecekleri ilk yapı olması dolayısıyla büyük bir öneme sahip olan böylesi bir mekanın bu şekilde olmaması gerektiğine dair tartışmalar devam ederken 1872 ve 1873 yıllarında yeni gar binası için öneriler toplanmaya başlandı. Fakat Osmanlı yönetimi ile yüklenici firmalar arasında bir uzlaşmaya varılamaması neticesinde İstanbullular daha uzun yıllar yeni istasyon binasını beklemek zorunda kaldılar.

İstanbul’da yeni gar binasını inşa ettirme tartışmaları devam ederken, Osmanlı’nın başkenti ile Avrupa arasındaki ilk demiryolu hizmete girdi. Avrupa’da ilk defa yataklı ve yemekli vagonlarla uzun seyahatler düzenleyen Fransız demiryolu şirketi WagonsLits 1883 yılında hepimizin Orient Express olarak bildiği, seyahatlerin de ötesinde edebiyata ve sinemaya da fazlasıyla konu olan seferlerini başlattı. Paris’te başlayıp, İstanbul’da son bulan seferlerin 1883’deki ilkine Fransız, Avusturyalı, Alman ve Osmanlı memurları ve diplomatları katıldığı gibi The Times muhabiri Edmond About gibi dünya çapında gazeteciler de eşlik etti. Daha sonra devrin padişahı İkinci Abdülhamid ile de bir röportaj yapan About hatıralarını ve gözlemlerini “De Pontoise a Stamboul” ismiyle 1884 yılında Paris’te yayınladı. 1895 yılında ise demiryolu şirketi İstanbul’a gelen yolcularının konaklaması için bugün de varlığını devam ettiren Pera Palas Oteli’ni hizmete soktu.

Artık Avrupa’dan seyyahların, maceraperestlerin, gazetecilerin, devlet adamlarının ve diplomatların kolaylıkla İstanbul’a gelebilmesi ve Türkiye’deki demiryolları ve şehir hayatı ile ilgili kendi ülkelerinde yayınlar yapmaya başlamasıyla birlikte Sirkeci’deki garın durumu bir kez daha tartışma konusu oldu. 12 Şubat 1888’de Sultan Abdülhamid verdiği bir irade ile şehre yakışmayan gar binasının yıkılarak yerine münasip bir yapının inşası için irade verdi. Yapının inşası ise Berlin Mimarlık Akademisi’nden mezun olan Mimar Jasmund’a verildi. İstanbul’da ve Edirne, Bursa, Manisa gibi eski Osmanlı şehirlerinde araştırmalarda bulunan Mimar Jasmund, tam Avrupa’dan İstanbul’a gelen maceraperestlerin ve turistlerin hayallerini doğrulayacak ve onları daha da heyecanlandıracak bir şekilde, yeni Sirkeci Garı’nı oryantalist bir üslupla inşa etti.

FRANSIZ DEMİRYOLU ŞİRKETİ

WAGONS-LITS 1883 YILINDA HEPİMİZİN ORIENT EXPRESS OLARAK BİLDİĞİ, SEYAHATLERİN DE ÖTESİNDE EDEBİYATA VE SİNEMAYA DA FAZLASIYLA KONU OLAN SEFERLERİNİ BAŞLATTI.

3 Kasım 1890 günü yapılan resmi törenle hizmete açılan bugünkü Sirkeci Garı’nın içi ve dışı üç yüz gaz lambası ile aydınlatılıyordu. Gümrük dairleri, posta ve telgraf ofisleri, polis merkezi, yolcu salonları ve çalışma ofisleriyle yeni gar binası artık başkentin ve ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek vaziyetteydi. Fakat inşaat devam ederken de tren seferlerine ara verilmedi ve ilk olarak 12 Ağustos 1888’den itibaren İstanbul’dan Viyana’ya trenler çalışmaya başladı.

İstanbul’un batıya açılan kapısı Sirkeci’deki demiryolu çalışmalarının başlamasından kısa süre sonra, İstanbul’dan doğuya da bir kapı açılması gerekliliği görüldü ve 1871 yılında İstanbul’dan Bağdat’a kadar uzanacak bir demiryolunun inşasına başlandı. İlk demiryolu çalışmalarının aksine bu hat bir firmaya havale edilmeyip devlet tarafından inşa edilmesi ve işletilmesi daha uygun bulundu. Hattın ilk güzergahı olarak da Haydarpaşa-İzmit demiryolu tamamlanarak 3 Mayıs 1873’te hizmete açıldı. Daha önce Sirkeci vasıtasıyla Küçükçekmece’ye gezintiler düzenleyen İstanbullular, bu sefer tercihlerini İzmit’ten yana kullanmaya başladılar. Neticede yaşanan mali krizler ve savaşlar nedeniyle hat planlandığı gibi uzatılamayarak uzun yıllar İzmit’le sınırlı kaldı. 1880 yılında hattın tamamlanıp Bağdat’a kadar genişletilmesi için Sultan Abdülhamid, bir İngiliz şirketine imtiyaz verdi.

24 Eylül 1888’de ise Haydarpaşa’dan başlayan hattın Ankara’ya kadar uzatılması için Almanlarla anlaşıldı. Almanlar 4 Mart 1889’da Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi isimli bir şirket kurarak çalışmalara başladılar. 1890 yılında İzmit-Adapazarı hattı ulaşıma açıldı, 1893’te ise hat Ankara’ya ulaştı. Sonrasında ise yine Almanlar tarafından Eskişehir-Konya hattı inşa edildi.

Daha önce sadece İzmit’e seferler düzenlenen Haydarpaşa’daki mütevazı gar binası, Almanların ardı ardına hizmete soktukları yeni hatlar neticesinde yetersiz kalmaya başladı. 10 Temmuz 1894’deki büyük depremde ise bu eski gar binası tamamıyla yıkıldı. Bunun üzerine Sultan Abdülhamid, yeni istasyonun inşa işini de Almanlara verdi ve 1900’de başlayan istasyon inşaatı 14 Nisan 1903’te tamamlanarak İstanbullular yeni istasyonlarına kavuşabildiler. Ama bu yeni gar binası da fazla uzun ömürlü olmadı. Anadolu’daki ve Ortadoğu’daki tüm demiryolu hatlarının inşasını alan Alman şirketi, Haydarpaşa Garı’nı aynı zamanda genel müdürlüğü olarak kullanacağından bu garın inşasına ve iş hacmini kaldırabilecek düzeyde olmasına büyük önem atfediyordu. Yeni gar binasının, yani bugünkü yapının inşası Mimar Otto Ritter ve Mühendis Helmuth Cuno’ya verildi. 1906’da başlayan inşaat 4 Kasım 1909’da tamamlandı ve bu gar geçtiğimiz yıllara kadar Anadolu şehirleri ile İstanbul’u birbirine bağlayan başlıca merkez olarak hayatına devam etti.

Eski Haydarpaşa Garı

Sirkeci Garı

İnşa edildiği ilk yıllarda Sirkeci Garı

Haydarpaşa Garı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.