Kitaplı kalın...

Kitap - - ANASAYFA - FARUK ŞÜYÜN

Ekim,yayıncılıksektörününyazsendromunutamamenunutupfayrapettiğiay…4Kasım’daTÜYAPİstanbul Kitap Fuarı açılıyor… Yeni kitaplar, orada görücüyeçıkacaklar…Ondanönce,yayıncıların klasikleşenAlmanyayolculuğuvar… FrankfurtKitapFuarı11-15Ekim’de Dünyanın en büyük kitap fuarı olarak bilinenFrankfurtKitapFuarıbuyıl11-15Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl Fransa’nın Onur Konuğu olduğu fuara Türkiye UlusalStandıveTürkiyeÇocukStandıkapsamındaşuyayınevlerikatılacak:YapıKredi Yayınları, Destek Yayınları, Uğur Yayınları, TimaşYayınları,AprilYayıncılık,DoğanKitap, Çağrı Yayınları, Dedalus Kitap, Erkam Yayınları, İnsan Yayınları, Tuva Yayıncılık, YeniİnsanYayınevi,Redhouse,Tudem,Minikcaretta Yayınları , Mavibulut Yayıncılık, Günışığı Kitaplığı, ABM Yayınları, Bem Boğaziçi,ErdemYayınGrubu,DamlaYayınevi, Final Yayıncılık, Semerkant ve Yumurcak Yayınları.Yurtdışı fuarları deyince, yayıncılariçiniyibirhabervar: Yurtdışıfuarlarabireyselkatılımdesteği EkonomiBakanlığımevzuatdeğişikliğisonrası artık yayıncıların yurtdışı kitap fuarlarına bireysel ve milli katılımlarını da destek kapsamına aldı. Yeni edebiyat eserlerinin yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakan- lığı’nca oluşturulan Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik, 26 Ağustos2017CumartesigünüResmiGazete’deyayımlandı.

Birdeçalıştaydansözetmekistiyorum: Telifhaklarıvedijitalteknolojiler Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin TeşvikEdilmesiOdaklıOlarakTürkiyeTelif HaklarıSistemininGüçlendirilmesiProjesi kapsamında Ankara’da “Yayıncılık Endüstrisinde Telif Hakkının Yönetimi ve Dijital Teknolojilerin Etkileri Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda Uluslararası Yayıncılık ve Politika Danışmanı Jens Bammel, Telif Hakları ve Haklar Danışmanı Lynette Owen, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakları ve Yaratıcı Endüstriler Sektörü Telif Hakları Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Dimiter Gantchev ve Uluslararası Kamuya ÖdünçVermeOfisiKoordinatörüDr.James Parker bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştılar. Çalıştayda Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, dijitalleşmenin ve telif haklarındaki gelişmelerin Türkiye yayıncılık endüstrisine yansımalarınıdeğerlendirdi. Kitapçılardakalabalık Evet, Ağustos’un son haftasından itibaren sektör, hareketlendi… Kitapçılarda okul kitaplarınınvemalzemelerininyanısıraedebiyat kitaplarına da rağbet var… İnanıyorum ki bu ay da kitaplar hiç eksik olmayacak raflarınızdan…Daimakitaplıkalın…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.