Bir suç olmamalı”

Kitap - - ANASAYFA -

Köy Enstitülü eğitimci, yazar Pakize Türkoğlu’nun Hatice Abbas Halim Yakacık Yetiştirme Yurdu yıllarını anlattığı “Kimseli Kimsesiz” kitabı İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitap, “Seni babama söyleyeceğim” diyen bir çocuğa özgüvenle “Bizim babamız da devlet” dedirten yetiştirme yurdu modelini ve onu hayata geçirenleri anlatıyor. AbbasHalim’inbağışladığı,Yakacık girişindeAdalar’akarşı10dönümlükbağ bahçeiçindekigörkemliköşktü.10yıl görevyaptığım,250kadarçocuk,20kadar erişkininbiraradayaşadığıbüyükbir aileydi.Çoğukimseninevindeolmayan oyunlar,oyuncuklar,kendileriniyurt çocuklaraadamışidealistöğretmenlerve çalışanlarvardı.Çocuklaröğrenimiçin köyünokulunagiderlerdi.İkioğlumuzda oradadoğupbüyüdü. Grupöğretmenliğigörevinenasıl atandınız? Kenditercihimdi.TayinimdeYüksek KöyEnstitülüleredeğerveren,yurtları pedagojiyuvasıyapmahayaliolan,bunu hayatageçirmekiçinbizlereihtiyacı olduğunusöyleyen, “Korumasıztek birçocukkalmayacak” diyenİstanbul ValisiOrd.Prof.Dr.FahrettinKerim Gökay’ınrolübüyüktür. “Yeniyasayeniyönetim”bölümünde devletinçocukpolitikasıve uygulayanönemlidiyorsunuz... Atatürk daha savaş yıllarında çocukları düşünüyor. “Annelere yardım ulaşırsa çocuk kurtulur” diyor. Cumhuriyet’in ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati, “Anne babanın olmayışı, yoksulluk gibi nedenlerle, özel olarak korunması gereken çocuklar için ayrı kurum açılması incitici olabilir, pedagojik değil” düşüncesiyle yatılı(pansiyonlu) okullar açıyor. Muhtaç çocukların diğer çocuklarla birlikte bakılıp okutulmalarını sağlıyor. İlk yıllarda işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan Muhiddin Akdik, Fevzi Ertem, Hayrullah Örs gibi yüksek bürokratlar bu politikayı hayata geçiriyor. 54’ten sonra politika bozuluyor. Örneğin Köy Enstitülerinden vaz geçilip üretici eğitimden dönülmesiyle her köye yeterince öğretmen gönderilemiyor, köy bölge okulları işlevini yitiriyor. Köye hizmet çarkı bozulunca göç başlıyor.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan, Yakacık Yetiştirme Yurdu yıllarının anlatıldığı “Kimseli Kimsesiz” üzerine Pakize Türkoğlu ile…

Kitaptaakıcı,samimibirdilleyurt bağlamındaeğitimtarihimizi aydınlatıyorsunuz.Esasaltınıçizmek istediğiniznedir? Kimsesizlikbirsuçolmamalıçocukbunun acısını,utancınıömürboyuçekiyor.Kitaba dokunananlayacaktır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.