Resimli kitaplar

Kitap - - ANASAYFA - AYFER GÜRDAL ÜNAL

stanbul Kitap Fuarı bu sene öyle kalabalıktı ki korkarım görmem gereken kitaplara ulaşamadım. Ulaşabildiklerim arasında öyle güzel olanlar var ki hepsi bu yazıya sığmayacak. Onun için ben çok başarılı bulduğum resimli üç kitaba değineyim ve her şeyi anlatacağım diye yüzeysel bir iş yapmayayım. İlk kitap, Andersen ödüllü bir çizerin Martin Waddell’inPatrickBensonilebirlikteoluşturduğu Aslı Mothcane’in başarı ile dilimize kazandırdığı Yavru Baykuşlar. Kırçiçeği Yayınları’ndan çıkmış. Öykü esas olarak üç yavru baykuşunbirgeceuyanıpannelerininyuvada olmadığınıanlamalarıilebaşlıyor.Okulöncesi çocuklarda çok görülen ayrılık anksietesi durumunu işliyor. Yavrulardan ikisi annenin yuvada olmayışına mantıklı gerekçeler üretirken -avlanmaya gitmiştir, bize yiyecek getirecektirgibi-üçüncüsüdurmadan“Annemi istiyorum” diye feveran etmektedir. Gece atmosferi ve yavruların şirinliği olağanüstü başarılıcanlandırılmış.

İki yavru annelerinin döneceğinden eminken üçüncüsü sürekli “Annemi istiyorum” der başka bir şey demez. Butekrarınolmasıbuyaşgrubuiçinçok iyi çünkü ikinci okuyuşta öykünün bu bölümüne katılabilir ve okuma deneyimi interaktif hale gelebilir. Annenin yuvaya dönüp dönmeyeceğimeselesideyumuşakbirgerilimyaratıp okuma heyecanını arttırıyor, bu da çok başarılı. Annenin yuvaya döndüğü sahnede karşılaştığışamatayaverdiğiyanıtisetamçocuklara güven veren cinsten. Gerek öykü gerek öykünün resimlenmesi üst düzeyde olan bukitaplaokumagenişletmefaaliyetleriyapmakdakolay.Kâğıttabaktanbaykuşmaskesi yapmak, aile resmi çizmek, baykuş ailesi resmi çizmek, anne baykuşun ağzından bir not yazmak, baykuşlara ilişkin bir bilgilendirici kitapokumakveyageceyaşayancanlılarhakkında konuşmak (yarasa, rakun, uçan tilki, kunduz gibi), baykuşlarla ilgili bir filme bakmakhepuygulanmasıkolay,kitabıgenişletme etkinlikleri.Heryuvanınkütüphanesindebulunmasıgerekenbirkitap. İkinci resimli kitabı Mavibulut, büyük bir özenlehazırlayıpyayımlamış.TülinKozikoğlu yazıp Huban Korman resimlemiş. Pes Etmek Yok isimli bu kitabı bir sabır öyküsü olarak okumak mümkün olacağı gibi, çalışarak engelaşmaköyküsüyadaempativeşefkatöyküsüolarakdaokumakyadabuyanlarınıorta- yaçıkaracakbiçimdesohbetetmekdemümkün.AnlatınınkahramanıEla,okulabaşlayalı neredeysebiraybileolmadan,okumayıhenüz sökememişkenbirEkimgünübahçelerindeki elma ağacından düşer ve kolu, kaburgası, ayakları maalesef kırılır. Uzun bir süre okula gidemeyecektir. Kahramanımız bu durumu sevinçle karşılar, çünkü okumayı öğrenmesürecindekiçalışmalaronuzorlamaktave sıkmaktadır. Kasım ve Aralık ayları geçip gider.Ela’nıniyileşmesiiçinverilenegzersizleri sabırla yapması gerekmektedir, ancak egzersizlerhemzorhemdesüreklitekrargerektirdiğinden sıkıcıdır. Doktor başta herkes “Pes etmekyok!Uğraşırsanbaşarırsın!”desedeçabucakyürüyüpokulabiranöncegitmekistemeyenElaiçinevdeoyuncaklaoynamakdaha sevimlibirseçenektir.

OcakgeçipŞubatgeldiğindesıkıntıdozuartar. Kızgınlık da peşinden gelir. Öyle kızar ki biçare elma ağacına beddua bile eder. “Umarımsendeenkısazamandatepetaklakdüşüp kolunu, kaburganı ve bacağını kırarsın!” der. Beddua gerçek olur olmasına da Ela yüzündendeğil,yoğunkaryağışınınağırlığınadayanamaması yüzünden ağaç devrilmiş, köklerin bir bölümü toprağın dışında kalmıştır. Bu tabloya bakan Ela, biraz da suçluluk duygusu etkisiyle ağacın köklerini kurtaracak bir plan kurar. Ela, bu planın aslında kendini de yürüyememekten kurtaracak bir plan olduğunu farkındadeğildir.

Bazen inatlarımızdan ve bencilliklerimizden kendimizden başka bir varlığa el uzatabilmek için sıyrılabiliriz. Birkezbunubaşarıncadaartıkeskiben olmakta çıkar, kendimizin daha iyi bir haline evriliriz.Buöykübuözelliğidevurguluyor.Ela okula dönüyor mu, Ela tekrar yürüyecek mi, Elaokumayazmadaarkadaşlarınayetişebilecekmi?Tümbusorularınyanıtlarınıbulmak için “Pes Etmek Yok”, kitabına başvurmalısınız. Hem yazarın hem çizerin elmalı iki tarifi desizibekliyor.Kitapgenişletmefaaliyetiolarak takvim yapmak, ağaç resimleri boyamak, tohum ekmek, tekerlekli sandalyeyi sınıfta/ evde bir hafta tutarak her çocuğun tekerlekli sandalyedezamangeçirenbirinsanlaempati kurmasınısağlamak,önümüzeçıkanengellerinasılaştığımızıkonuşmak,sabrımızızorlayanolaylarhakkındakonuşmak,ihtiyacıolan birine karşılıksız bir iyilik yapmak, uygulanmasıolasıfaaliyetlerdenbirkaçı.Kolaygelsin. Üçüncükitap,ElifYemenici’den“EyvahKim Oldum Ben!”. Daha önce aynı yazarın Eyvah Kalbim Kırıldı kitabını ve kitabın kahramanı Kalben’i tanıtmıştım. (http://www.ayfergurdalunal.com/tr/cgy/178.html). Bu kitabı da Redhouse Kidz yayımlamış. Kalben bu kez bahçelerindeki limon ağacının limonlarını toplamak üzere harekete geçer. Ancak limon ağacı kocaman, Kalben küçücük olduğundanyorulur.Gözüözgürceuçupşarkısöyleyen kuşlara ilişir. “Keşke kuş olsaydım da onca işi yapmak zorunda kalmasaydım” diye düşünür. Bir süre daha çalışınca bu kez bir salyangoz izine takılır gözü. Bu kez salyangoz olup sırtında taşıdığı evde olmayı hayal eder. Ama ev çok küçüktür, daracık ve yapış yapıştır. Salyangoz olmaya heves etmekten vaz geçer. Pofuduk bulut olmak ister, ama fırtınalı havalarda bulut olmak istemez. Ah, en güzeli limon ağacı olup öylece kalmaktır. Ne de olsa bir limon ağacı öylece durup tüm gün denizi seyredebilir. Kalben bu aylaklığa bayılır. Kapatırgözleriniağaçolduğunuhayaleder.Derkenhiçumulmadıkbirşeyolur.Gövdesinebir top çarpar. Arkadaşları oyun oynamaktadır amabirlimonağacıkoşupoynayamazki.Sonunda Kalben aradığını bulur. Kalben, olduğuhaliylebirbarışyapıpyaşamınkeyfinisürmeye başlar. Sıcak bir öykü, çok içten ve canlı birresimleme.Herdurumunolumluveolum- suzyanlarınınolacağınıgösterenvehuzurun kendimizi, olduğumuz haliyle sevmekten ve kabuletmektengeçtiğinihissettirenbiranlatı.Kitabıgenişletmefaaliyetleriolarakşunlar sizeseçeneksunabilir:

Limonata yapmak, limonun içini oyarak yarım limondan gemi yapıp bir geniş kapta yüzdürmek, bütün bir limonun suda batıp batmayacağını deneyle anlamak, limonla yapılabilecek yemekleri saymak, limonun içindeki çekirdek sayısını tahmin edip sonra keserek gerçek çekirdek sayısına ulaşmak, olmak isteyebileceği bir hayvan resmi çizmek veohayvanınyaşamındakikolaylıklarıvezorluklarıhayaletmekvekendiolmaktanneden mutluolduğunukonuşmak.

Bir yazının ve bir yılın daha sonuna geldik. Gianni Rodari’nin Yeni Yıl Şiiri ile (Türkçesi: CananCoşkan)olsunvedam.

Mutlu,üretken,sağlıklı,dostkahkahalarıile çınlayan,kitapkokusuileburamburamtüten biryeniyıldilerim. ahru@tnn.net

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.