Dünyası

Kitap - - ANASAYFA -

ngiliz Edebiyatı’nın ünlü isimlerinden George Orwell, “Her kuşak kendini bir önceki kuşaktan daha zeki, bir sonraki kuşaktan ise daha erdemli zanneder” diyor. Dahadageriyegidersek,dünyatarihinedamgasını vurmuş ünlü filozoflardan Platon, kendisinden genç kuşaklar için “Bugünkü çocuklar lükse düşkünler, büyüklerine karşı saygısızlar ve çok fazla konuşuyorlar. Çocuklar evlerinin hizmetkârları değil, âdeta zorbaları. Büyükleri odaya girdiğinde ayağa kalkmıyorlar. Ebeveynleri ile çatışıyorlar, toplumiçindeherkestenöncekonuşuyorlar, bacak bacak üstüne atıyorlar, öğretmenlerinekötüdavranıyorlar’’ifadelerinikullanıyor. Şaşırtıcı değil, Y jenerasyonu iş hayatında kendini göstermeye başladığında da X jenerasyonu aynı şekilde onları eleştirdi ve mevcut bakış açısıyla iş dünyasına uyum sağlayamayacaklarını savundu. Ancak bugün, taşlarınyerineoturduğunugörüyoruz. Dünyadakihızlıdeğişimlebirlikteyeniişyapışbiçimlerine(yaniY’lerin,hattaZ’lerinbakışıylaşekillenendünyaya)babyboomer’lar veX’leruyumsağlıyorvedönüşüyorlar.

Dr. Elif Başak Sarıoğlu Y’leri Anla, Değiştirme kitabında, Türkiye’de Y kuşağının işe alım süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara değiniyor ve iletişim engellerini ortaya koymaya ve bu engelleri giderecek yöntemleri sunmaya çalışıyor. Y kuşağının işe alımda- ki iletişimsel yaklaşımının daha net anlaşılılması ve mülakatlarda kuşak çatışmalarını ını önlemek adına, farklı sektörlerden 18 kururumuninsankaynaklarındansorumluentepe epe yöneticileri/danışmanları ile yüz yüze derinlemesinegörüşmegerçekleştirerekoluşluş-l turduğu çalışmasında, işe alım sürecinde kuşak farklılıklarını anlayabilen bir yöneticinin ve/veya işe alım uzmanının bu süreci dahaetkiliyürütmesininhemşirkethemde aday açısından kazan-kazan sonucuna zemin hazırladığının altını çiziyor. İşte çalışmasındasaptananbazıkilitnoktalar:

İşealımdainsankaynaklarıgözündenyaşananenkritikiletişimproblemleri:

Adayların görüşmelere katılacaklarını son dakikaya kadar teyit edip, son anda vazgeçmeleri…

Görüşmelerdeprofesyonelliktenuzakkonuşmalardabulunmaları…

Görüşmeesnasındakariyerplanlarısorulduğundagerçekçihedeflerikuramamaları…

Bilgiye hızlı erişimin mümkün olduğu bu ortamda, görüşmelere hazırlanmadan gelmeleri…(Şirketiyeterincearaştırmadanvs.)

Onlinebaşvurulardasorularındetaylıcevaplandırılmaması…

Hızlıyükselmebeklentisiiçerisindeolup, ilerleme için ödenmesi gereken bedelin her zamanfarkındaolmamaları…

İşe alımda iletişimsel engellerin aşılması içinşirketlerebazıöneriler:

Mülâkatıngerçekleşeceğiortamındikkat dağıtıcıöğelerdenarındırılması…

Mülakatı gerçekleştiren yönetici tarafından, adayın dış görünüşüne ya da farklı bir özelliğine karşı beslenen önyargılardan uzaklaşılması… Prototipbeklentilerinönünegeçilmesi… Doğrujargonkullanmak… Adaylarlaaçık-samimiiletişimkurulması… Kurumlardaki entelektüel sermayenin mentorluk ve koçluk programları vasıtasıylaadaylaraaktarılacağınınaçıklanması…

Kariyerplanlamasıiçinileriyedönükışık tutacaknettablonunkonuşulması…

Adaylarla, kurumlarda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde ne tip katkı sağlayabileceklerinintartışılması...

Görüşmelerde her adaya olumlu deneyimleryaşatmak…

Olumluçalışandeneyimininkurgulanması,onlariçingerçekçibeklentileroluşturmak ve bunu sürdürebilmekle mümkün oluyor. Ve bu da hangi kuşak söz konusu olursa olsun,ilkbuluşmayla,yaniişgörüşmesiylebaşlıyor. Şu bakış açısını gözden kaçırmamak gerek: Görüşmeyaptığımızheraday,aynızamandapotansiyelbirmüşteridir ve onuişealmasakbilegününbirindebirlikteiş yapmamızgayetmuhtemeldir.

Dr. Elif Başak Sarıoğlu Y’leri Anla, Değiştirme kitabında, Türkiye’de Y kuşağının işe alım süreçlerinde karşılaştıkları zorluklara değiniyor ve iletişim engellerini ortaya koymaya ve bu engelleri giderecek yöntemleri sunmaya çalışıyor.

YLERİANLA,DEĞİŞTİRME.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.