Yılı

Kitap - - ANASAYFA -

derdi.Çoközlüyorumonu”diyor.“Hâlâ YazıpÇizecekBirkaçSatırımKaldı”yı BarışManço’nunölümündenaltıyıl sonra,2005’tekalemealanTamerŞahin, 1953’teAdana’dadoğdu.1976yılında “SaklambaçFotoromanKralı”seçildi. 1977’de“NeşeliGünler”adlıfilmde AdileNaşitveMünirÖzkul’unenbüyük oğlunucanlandırdı.1981senesinekadar reklamcılıksektöründeçalışmalaryaptı. BuyıldanitibarenBarışManço’nun ölümünekadarmenejerliğinive“7’den 77’ye”adlıtelevizyonprogramınınyapım sorumluluğunuüstlendi. HÂLÂYAZIPÇİZECEK BİRKAÇSATIRIMKALDI,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.