Başarı için “19 nüans”

Kitap - - İŞ’TE KİTAP -

ş yaşamında başarılı olmayı hedefl eyen bir çalışanın neler yapması gerektiğinin anlatıldığı “19 Nüans”, birçok farklı sektör ve şirkette yaşanmış veya gözlemlenmiş deneyimlerin süzgecinden geçerek okuyucu ile buluşuyor.

İnan Acılıoğlu kitabı okuyucuya sunarken üç noktaya özen göstermiş: Klasik bir iş kitabına göre daha akıcı olmasına, teorik bilgilerden daha çok pratik bilgiler içermesine ve bu yapılmalı, şu yapılmalı gibi mantıksal söylemlerin yanı sıra insani duygulara da yer vermesine. Kitaptagerçekkişive olaylarayer veren Acılıoğlu, soy ismini yazdığı kişilerden izin alırken, gerçek isimlerini kullanmadıklarının soyisimlerini yazmamış veya farklı birisimkullanmış.

“Başınıza gelenlerin, çevrenizdeki kişi ve faktörlerin, geçmiş olumsuz deneyimlerle oluşaninançlarınyaşamınızışekillendirmesine izin verirseniz iş yaşamında başarılı olmanız mümkün değil” diyen yazar, kitaptaki

19 başlığın yardımıyla okuyucuya kendi yaşamının yazarı olmanın ve bunun sonunda ndan iş yaşamında başarı elde etmenin yollarını anlatıyor. Şimdi kısaca kitapta detaylarıyla anlatılan 19 nüansın bazılarını özetlemek istiyorum. Bu tür listeleri bazen gözden geçirmek faydalı olabiliyor. Ancak şu bir gerçek ki, listeler asla akılda kalıcı olmuyor. O listedeki maddelerin açıklamalarını okumak ve verilen örnekleri incelemek yazarın konuya bakışınıanlamakaçısındançokönemli.

• Zaman dar, yapılacaklar çok. Yapılacaklar için şimdi harekete geçin. Şimdi değilse nezaman?

• Kendinizitanıyın. Kişigüçlüyönlerinibilirse bunları kullanabileceği çalışma alanları seçebilir. Zayıf yönlerini bilirse onları geliştirmek için fırsat yaratabilir. Tüm bunlar da kişiyebaşarınınkapılarınıaralar.

• Dedikodu tuzağından uzak durun. Dedikodudan uzak kalmak için yapılması gereken 3 şey vardır: a) Mesafe koymak b) İşinde, gücündeolmakc) İşinieniyişekildeyapmak.

• Tanıştığınızherinsanhayatınızazenginlik katar. İnsan günümüzün sermayesidir, para değil insan biriktirin. Güvene ve samimiyete dayalı ilişkiler size parayı da başarıyı dagetirecektir.

• Benoldumdiyeninvayhaline! Kariyerinde başarı elde etmiş kişilerin ortak bir özelliği, herdaimöğrencikalabilmeleridir.

• Yaşananlarsonrasındanetepkivereceğiniz size başarının veya başarısızlığın yolunu açar. Başarıya giden yokuşu çıkmak, pes etmedendevametmeklemümkündür.

• Başarıyı hiç kimse size altın tepside sunmaz. İçten yanmalı olun, başarıyı getirecek o motivasyon çarkını başkasının çevirmesini beklemeyin. Dümenekendinizgeçin.

• Akıllı çalışmak, çok çalışmaktan farklıdır. Katma değerli işlere odaklanarak ana hedefe hizmet edecek işleri yapmaktır. Akıllı çalışan kişi, iş konusunda seçicidir. Faydası büyük, uygulaması kolay olan işlere öncelik verir. Onlarca işarasındasıkışıpkalmaz.

• Uzlaşarak kişileri hem gönülden hem fikrenyanınızaalmışolursunuz. Buolumlukazanım,başarıyagidenyoldasizekolaylıksağlar.

19NÜANS, İnanAcılıoğlu, ElmaYayınevi, 200s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.